Jäsenmaksut 2024

 

Henkilöjäsenyys 27 eur
Henkilön jäsenyys Suomen Ladun paikallisyhdistyksessä. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti sekä Latu&Polku-lehti.

Perhejäsenyys 35 eur
Samassa taloudessa asuvat voivat liittyä jäseneksi perheenä (1-2 aikuista ja kaikki alle 18-vuotiaat lapset, jotka asuvat samassa taloudessa). Yksi perheestä on pääjäsen, jolle lähetetään lasku ja Latu&Polku-lehti.

Nuorisojäsenyys 11 eur
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys on tarkoitettu joko alle 29 v. opiskelijalle tai alle 20 v. nuorelle, joka ei opiskele.

Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi opiskelijan tapauksessa joko silloin, kun opinnot päättyvät, tai kun jäsen täyttää 29 vuotta. Alle 20-vuotiaan jäsenen tapauksessa jäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi kun jäsen täyttää 20 vuotta, eikä ole ilmoittanut olevansa opiskelija. Opiskelijan tulee ilmoittaa jäsenpalveluun oppilaitos, opiskelijanumero ja arvioitu valmistumisvuosi.

Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti sekä Latu&Polku-lehti.

Rinnakkaisjäsenyys 17 eur
(Varsinainen jäsenyys jossain muussa Suomen Ladun jäsenyhdistyksessä)
Henkilö on jo toisessa yhdistyksessä henkilöjäsenenä. Rinnakkaisjäsenyyteen kuuluu jäsenkortti, mutta ei Latu&Polku-lehteä, sillä nämä jäsenet saavat lehden joka tapauksessa henkilöjäsenyytensä kautta.

Yhteisöhenkilöjäsenyys 37 eur
Yrityksen tai yhdistyksen henkilökunnalle tarkoitettu henkilöjäsenyys. Yhteisöhenkilöjäsen liittyy Suomen Ladun paikallisyhdistykseen ja saa kaikki oman yhdistyksen ja Suomen Ladun jäsenedut – ainoastaan lasku jäsenyydestä menee työnantajalle. Yhteisöhenkilöjäsenyys on edullinen tapa tukea työntekijöiden liikuntaa ja antaa heille mahdollisuus liikunnalliseen elämäntapaan.

päivitetty 14.4.2024